Make your own free website on Tripod.com

Soalan 2

Pertimbangkan reputan satu nukleus radium-226.

226

Ra

222

Rn

+

4

He

88

86

2

  Diberi jisim setiap atom adalah seperti berikut:

Radium-226 = 226.0254 u.j.a.

Radon-222 = 222.0175 u.j.a.

Zarah alfa = 4.0026 u.j.a.

Dapatkan:

(a) jumlah jisim sebelum dan selepas reputan

(b)cacat jisim dalam unit kg