Make your own free website on Tripod.com

Soalan 5

Isotop bagi satu unsur ialah atom-atom yang

A. mempunyai nombor proton dan nombor nukleon yang sama.

B. mempunyai nombor proton yang sama dan nombor nukleon yang sama.

C. mempunyai nombor proton yang berbeza dan nombor nukleon yang sama.

D. mempunyai nombor proton dan nombor nukleon yang berbeza.

Jawapan : B