Make your own free website on Tripod.com

Soalan 6

Antara sifat zarah alfa berikut, yang manakah menunjukkan bahawa zarah alfa merupakan zarah bercas?

A. Zarah alfa boleh manembusi nsehelai kertas nipis.

B. Zarah alfa bersifat radioaktif.

C. Zarah alfa mempunyai tenaga kinetik.

D. Zarah alfa boleh dipesongkan oleh medan magnet.

Jawapan : D