Make your own free website on Tripod.com

Soalan 7

Runut zarah alfa dalam kebuk awan adalah lebih tebal berbanding dengan runut zarah beta kerana

A.jisim zarah alfa lebih besar

B. kuasa penembusan zarah alfa lebih rendah

C. kuasa pengionan zarah alfa lebih tinggi

D. Zarah alfa bercas positif

Jawapan : C