Make your own free website on Tripod.com

Soalan 8

Sinar gama boleh menenbusi jauh ke dalam suatu medium kerana

A. sinar gama tidak mempunyai jisim

B. kuasa pengionan zarah alfa lebih tinggi

C. sinar gama tidak membawa cas

D. sinar gama mempunyai frekuensi yang tinggi.

Jawapan : B