Make your own free website on Tripod.com

Soalan 9

Dalam sebuah reaktor nuklear,

I    jisim yang hilang ditukar menjadi tenaga

II  teras grafit digunakan untuk menyerap neutron yang berlebihan.

III rod kadmium atau boron digunakan untuk memperlahan neutron.

IV pelakuran nukleus berlaku

A. I sahaja

B. II dan IV sahaja

C. I,IIdan III sahaja

D. I,II,III dan IV

Jawapan : A